Getinge Picco Technology Hemodinamski nadzor

Praćenje fizioloških parametara je od suštinskog značaja za ciljno usmereno lečenje pacijenata u kritičnoj nezi. Visoko invazivne metode praćenja su uspostavljene u kliničkoj praksi dugi niz godina, ali su sve više u centru kritičke rasprave. PiCCO tehnologija je rešenje.

 

Getinge Picco napredno praćenje pacijenta

Pojednostavite hemodinamiku i naučite kako da razumete složena stanja sa PiCCO

Getinge Picco

Getinge PiCCO (PiCCO2) je medicinski uređaj koji se koristi za praćenje hemodinamskih parametara i funkcije srca i krvnog sistema kod pacijenata u intenzivnoj nezi i operacionim salama. “PiCCO” je skraćenica koja označava “Pulse Contour Cardiac Output,” što znači da uređaj meri protok krvi koristeći pulsnu konturu, čime pomaže medicinskim stručnjacima da bolje razumeju hemodinamske promene u telu pacijenta.

 

 

Merenja: Getinge PiCCO omogućava precizno merenje različitih parametara, uključujući srčani minutni volumen (Cardiac Output – CO), intratorakalni volumen, središnji venski pritisak, središnji arterijski pritisak i druge hemodinamske promenljive.

PiCCO pomaže u određivanju glavnih hemodinamskih parametara kritično bolesnih pacijenata

 

 • Kvantifikacija plućnog edema uz krevet
 • Kvantifikacija srčanog predopterećenja
 • Nekoliko arterijskih pristupnih tačaka inc. za pedijatrijske pacijente
 • Precizan, kalibrisan srčani izlaz – otkucaj do otkucaja
 • Volumetrijski parametar predopterećenja umesto pritisaka punjenja
 • Postopterećenje, kontraktilnost, odziv na zapreminu

 

Praćenje: Uređaj neprestano prati ove parametre kako bi pružio informacije o stanju srca i krvnih sudova pacijenta. To je posebno važno u situacijama kada je potrebno brzo reagovati na promene u hemodinamskom stanju, kao što su operacije ili lečenje pacijenata u kritičnom stanju.

 

 

Klinička primena: Getinge PiCCO se često koristi u intenzivnoj nezi, hirurgiji, anesteziji i drugim medicinskim oblastima gde je praćenje i kontrola hemodinamskih parametara od suštinskog značaja za adekvatno lečenje pacijenata.

Napomena: Prilikom upotrebe ovog uređaja i interpretacije rezultata, važno je da to obavlja medicinski obučeno osoblje kako bi se obezbedila pravilna primena i tumačenje podataka o pacijentu.

 

Getinge ECMO Cardiohelp

Getinge ECMO (Ekstrakorporalna membranska oksigenacija) Cardiohelp

Getinge ECMO Cardiohelp je medicinski uređaj koji se koristi za podršku pacijentima sa ozbiljnim oštećenjem srca i pluća. Ovaj uređaj igra ključnu ulogu u održavanju funkcije srca i pluća dok se telo oporavlja od različitih akutnih medicinskih stanja.

Cardiohelp sistem je kompaktni sistem kardiopulmonalne podrške pogodan za širok spektar indikacija u intenzivnoj nezi, hitnoj medicini, kardiologiji i kardiohirurgiji. Veoma prenosiv, Cardiohelp sistem se može brzo primeniti za transport pacijenata unutar i između bolnica, što zahteva respiratornu i/ili cirkulatornu podršku.

getinge cardiohelp ecmo

 

 1. Ekstrakorporalna membranska oksigenacija (ECMO): ECMO je tehnika koja se koristi za obezbeđivanje kiseonika i cirkulacije krvi kod pacijenata čija srca i pluća više ne funkcionišu adekvatno. U osnovi, ECMO uređaj privremeno preuzima funkciju srca i pluća.
 2. Kardiohelp: Getinge Cardiohelp je jedan od uređaja koji se koriste za primenu ECMO terapije. To je prenosivi uređaj koji može biti postavljen u jedinici intenzivne nege, operacionoj sali ili drugim kliničkim okruženjima. Cardiohelp omogućava lekarima preciznu kontrolu nad protokom krvi i nivoom kiseonika u telu pacijenta.
 3. Indikacije: Getinge ECMO Cardiohelp se koristi kod pacijenata sa ozbiljnim medicinskim stanjima, kao što su akutni respiratorni distres sindrom (ARDS), srčani udar, srčani zastoj, traume pluća, infekcije pluća i drugi uslovi koji ugrožavaju funkciju srca i pluća.
 4. Funkcija: Cardiohelp se koristi za crpljenje krvi iz pacijentovog tela, zasićenje je kiseonikom i vraćanje nazad u pacijentov krvotok. Ovo omogućava pacijentovim plućima i srcu da se odmore i oporave. Uređaj takođe može biti podešen da radi kao srčani ili plućni podrška, zavisno od potreba pacijenta.
 5. Oporavak: ECMO terapija se koristi kao privremena mera i pacijenti se postepeno prebacuju sa ECMO podrške kako se oporavljaju i kada njihovi organi ponovno preuzmu normalnu funkciju.

 

 

Getinge ECMO Cardiohelp je važan medicinski uređaj koji može igrati ključnu ulogu u spašavanju života pacijenata sa ozbiljnim srčanim i plućnim problemima. Korišćenje ECMO terapije zahteva visoko obučeno medicinsko osoblje i strogu kontrolu i nadzor, ali može biti izuzetno korisno u kritičnim medicinskim situacijama.

 

Vantelesna podrška životu Getinge – Cardiohelp sistem

Iako vantelesna podrška životu koju pruža Cardiohelp sistem nije sama po sebi terapija, ona deluje kao most za oporavak, odredišnu terapiju ili transplantaciju, omogućavajući negovateljima da optimizuju terapiju pacijenta. Veoma prenosiv, Cardiohelp sistem se može brzo primeniti za transport pacijenata kojima je potrebna respiratorna i/ili cirkulatorna podrška.

Swiss DolorClast Master sistem za terapiju bola

SWISS DOLORCLAST je medicinski uređaj koji se korist za terapiju udarnim talasima, poznatu i kao udarna talasna terapija (ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy). Ovaj uređaj se korist za lečenje različitih medicinskih stanja, uključujući sportske povrede, hronične mišićne i tetivne probleme, problematične zglobove i slične probleme.

 

Swiss DolorClast Master sistem za terapiju bola

 

Udarni talasna terapija funkcioniše tako što koristi visokoenergetske akustične talase koji se usmeravaju prema specifičnim delovima tela kako bi poboljšali cirkulaciju krvi, ubrzali proces ozdravljenja i smanjili bol. Ova terapija se često koristi u sportskoj medicini, ortopediji i fizikalnoj terapiji.

SWISS DOLORCLAST je jedan od proizvođača medicinskih uređaja za udarnu talasnu terapiju, a njihovi uređaji se koriste širom sveta u medicinskim praksama i klinikama. Važno je napomenuti da se ovi uređaji koriste pod nadzorom medicinskog osoblja i prema odgovarajućim medicinskim smernicama i indikacijama za svakog pacijenta.

 

 

Terapija udarnim talasima je neinvazivna alternativa hirurgiji, steroidnim injekcijama i oralnim lekovima. Lečite mišićno-skeletne patologije brzo i efikasno sa novim operativnim konceptom radijalne terapije udarnim talasima – od pronalazača RSVT-a

 

“Najkompletniji uređaj koji smo razvili za brzo i efikasno lečenje muskuloskeletnih patologija.”

 

 

Funkcije SWISS DolorClast Master sistema

 • 17 Protokola spremnih za lečenje sa unapred podešenim preporučenim podešavanjima, slikama i video zapisima.
 • Prvi i jedini uređaj koji ima pretvarač vazdušnog pritiska u odnosu na gustinu energije (ED). Ova opcija automatski izračunava ED izlaz (u mJ/mm²) koji odgovara nivou vazdušnog pritiska (u barima) izabranom za tretman.
 • Opcija vizuelne analogne skale za praćenje smanjenja bola tokom lečenja.
 • Do 200 dnevnika za prilagođene protokole lečenja.
 • Do 3000 fajlova pacijenata sačuvanih sa automatskim beleženjem istorije lečenja.
 • Prikaz merača energije na radnom ekranu za praćenje energije koja se oslobađa u tkivima u bilo kom trenutku.
 • USB memorijski port za nadogradnju softvera i izvoz baze podataka i statistike.
 • Opcija lozinke za povećanu sigurnost.
 • User-friendli interfejs.
 • Naučno dokazana efikasnost
 • Digitalni prikaz gustine fluksa energije
 • Fotografije i video snimci korak po korak demonstracije svake aplikacije.
 • Snimite celokupnu istoriju lečenja pacijenta.
 • Jednostavan pristup personalizovanim podešavanjima tretmana
 • Automatski prikaz rezultata tretmana.
 • Kompletan terapeutski vodič kliničkih podataka, kontraindikacija i naučnih publikacija za svaku primenu.
 • Neposredna indikacija gustine energetskog fluksa.