Medicinska oprema i sredstva koje nudimo

Paroco medical equipment logo

Kompanije koje zastupamo

Operacione sale

Intezivna nega

Dijagnostička oprema

Terapijski uređaji

Medicinski nameštaj

Sistemi za pranje i dezinfekciju

Sistem kvaliteta

Polazeći od činjenice da je kvalitet najznačajniji strateški faktor uspeha jedne organizacije PAROCO je uspostavio, dokumentovao, primenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom, saglasno zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001. Svoju opredeljenost ka unapređenju sistema upravljanja kvalitetom PAROCO demonstrira doslednim sprovođenjem Politike kvaliteta, kao i realizacijom ciljeva definisanih u okviru ove Politike.

operaciona sala sa svetlima i stolom

PAROCO osnovni ciljevi sistema kvaliteta su:

  • Ispunjenje zahteva krajnjih korisnika
  • Poboljšanje kvaliteta usluga
  • Briga o zadovoljstvu zaposlenih i poslovnih partnera PAROCO-vo je opredeljenje da osluškuje želje, zahteve i primedbe kupaca i prilagodi svoje usluge korisniku i na taj način ih učini prepoznatljivim, a samim tim i sebe načini različitim u odnosu na konkurenciju.

ISO sertifikat

ISO sertifikat je potvrda našeg trajnog usmerenja da svoje usluge pružamo po jasno definisanim procedurama, u skladu sa najfinijim zahtevima tržišta.

Sertifikati

Kompanije koje zastupamo