Strategijom dugoročnih zastupničkih i ekskluzvnih distributerskih odnosa kao i pouzdanih partnerskih odnosa sa zdravstvenim ustanovama i ostvarenjem vizionarskih ideja, stvorena je čvsta osnova za dostizanje liderske pozicije u oblasti snabdevanja i održavanja bogatog asortimana savremene medicinske opreme.

Opšta bolnica New Hospital pogled na zgradu

Medicinska oprema svih namena

Sarađujući sa uvaženim, svetski prepoznatljivim proizvođačima tehnološki napredne i visoko kvalitetne medicinske opreme, Paroco medical equipment nudi kompletno opremanje operacionih sala po principu “ključ u ruke”, medicinsku opremu,  operacione stolove, operacione lampe i nameštaj za operacionu salu, sisteme za anesteziju i respiraciju, hemodinamski monitoring, sisteme za ekstrakorporalni krvotok, opremu, medicinska sredstva  i potrošni materijal za HF hirurgiju, aspiracione pumpe, bolesničke krevete svih nivoa opremljenosti, strečere, troleje i prateći bolnički nameštaj, fleksibilnu i UZ endoskopiju, rigidnu endoskopiju, laparoskopski i klasičan instrumentarij, mobilni rendgen sistemi za fluoroskopske i radiografske preglede, dijagnostičke sisteme u urologiji i gastroenterologiji, uređaje za fizikalnu medicinu, intrakorporalne litotriptore, medicinske monitore i sisteme za pranje i dezinfekciju endoskopa i oostala medicinska sredstva .

Kompletnu ponudu čine medicinski proizvodi usaglašeni sa evropskom direktivom za medicinska sredstva EEC 93/42 MDD.

 

Partnerski odnosi sa zdravstvenim ustanovama u zemlji i okruženju su godinama dograđivani, unapređivani i danas predstavljauju visok nivo poslovne saradnje, međusobnog poverenja i uvažavanja u prodaji, instalaciji i održavanju medicinske opreme, aparata i sredstava.

Garancije, brojne pogodnosti, kontinuirana edukacija, servisiranje medicinske opreme i zadovoljenje specifičnih zahteva kupaca, omogućili su da steknemo imidž pouzdanog partnera.

Poslovnio sastanak paroco medical equipment

Obuka medicinskog osoblja

Jedinstvenom ponudom edukacije i trenažnog ciklusa u laparoskopskoj hirurgiji i minimalno invazivnim procedurama u Paroco edukativnom centru Novi Sad, ostvarena je avangardna ideja, koja je sveobuhvatno sagledana u vidu edukacije i usavršavanja krajnjih korisnika. Ponudom rada na trenažerima, životinjskom tkivu i organima i eksperimentalnim životinjama dostupni su optimalni uslovi simulacije rada na ljudskom organizmu korišćenjem svih raspoloživih poslovnih kapaciteta firme Paroco i opreme najznačajnijih svetskih proizvođača u ovoj oblasti.Edukacija se spovodi u oblasti abdominalne hirurgije, urologije i ginekologije, sa tendencijom uvođenja edukacije za fleksibilnu endoskopiju.

Poslovno delovanje prošireno je na tržište Bosne i Hercegovine 2007. godine otvaranjem predstavništva u Banja Luci.

Kvalitet medicinske opreme i sredstava

U svrhu podizanja kvaliteta usluge, zadovoljenja zahteva krajnih korisnika i usavršavanja poslovnih procesa od 2009. godine u firmi Paroco implementirani su zahtevi standarda ISO 9001. Kao rezultat težnje ka stalnim poboljšanjima, u firmi Paroco su od 2013 godine implementirani i zahtevi ISO 14001, a od 2015 godine OHSAS 18001, čijom sertifikacijom je potvrđen uspešno implementiran i funkcionalan integrisani sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kompanije koje zastupamo

Paroco medicinska oprema je zastupnik velikog broja renomiranih proizvođača medicinske opreme i medicinskih sredstava. Neke od kompanija koje zastupamo su : Fujifilm, Erbe, Malvestio, Amnotec, Cheiron, EMS, Technix, Soluscope, Laborie, Ikegami , Insighters kao i drugi proizvođači.

Sistem kvaliteta

Polazeći od činjenice da je kvalitet najznačajniji strateški faktor uspeha jedne organizacije PAROCO je uspostavio, dokumentovao, primenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom, saglasno zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001. Svoju opredeljenost ka unapređenju sistema upravljanja kvalitetom PAROCO demonstrira doslednim sprovođenjem Politike kvaliteta, kao i realizacijom ciljeva definisanih u okviru ove politike.

ems swiss dolorclast medicinski uređaj

PAROCO osnovni ciljevi sistema kvaliteta su:

  • Ispunjenje zahteva krajnjih korisnika
  • Poboljšanje kvaliteta usluga
  • Briga o zadovoljstvu zaposlenih i poslovnih partnera PAROCO-vo je opredeljenje da osluškuje želje, zahteve i primedbe kupaca i prilagodi svoje usluge korisniku i na taj način ih učini prepoznatljivim, a samim tim i sebe načini različitim u odnosu na konkurenciju.

ISO sertifikat

ISO sertifikat je potvrda našeg trajnog usmerenja da svoje usluge pružamo po jasno definisanim procedurama, u skladu sa najfinijim zahtevima tržišta.

Sertifikati

Kompanije koje zastupamo