Proizvodi koje nudimo

Operacione sale

Intezivna nega

Dijagnostička oprema

Terapijski uređaji

Medicinski nameštaj

Sistemi za pranje i dezinfekciju