Operacioni stolovi

 

Operacione lampe

 

Aparati za anesteziju

 

Plafonski stativi za operacionu salu

 

Elektrohirurške jedinice elektrokauteri

 

logo erbe

Nameštaj za operacionu salu

 

Hibridne operacione sale

 

Sistem modularnih zidova za operacione sale

 

Integracioni sistem za operacionu salu

 

Oprema za minimalno invazivne procedure

 

Hirurški instrumenti

 

 

Aspiracione pumpe

 

Medicinski monitori

 

Sistemi za intrakorporalnu litotripsiju

 

Sistemi za transport pacijenata

Sistemi za transport pacijenata