Praćenje fizioloških parametara je od suštinskog značaja za ciljno usmereno lečenje pacijenata u kritičnoj nezi. Visoko invazivne metode praćenja su uspostavljene u kliničkoj praksi dugi niz godina, ali su sve više u centru kritičke rasprave. PiCCO tehnologija je rešenje.

 

Getinge Picco napredno praćenje pacijenta

Pojednostavite hemodinamiku i naučite kako da razumete složena stanja sa PiCCO

Getinge Picco

Getinge PiCCO (PiCCO2) je medicinski uređaj koji se koristi za praćenje hemodinamskih parametara i funkcije srca i krvnog sistema kod pacijenata u intenzivnoj nezi i operacionim salama. “PiCCO” je skraćenica koja označava “Pulse Contour Cardiac Output,” što znači da uređaj meri protok krvi koristeći pulsnu konturu, čime pomaže medicinskim stručnjacima da bolje razumeju hemodinamske promene u telu pacijenta.

 

 

Merenja: Getinge PiCCO omogućava precizno merenje različitih parametara, uključujući srčani minutni volumen (Cardiac Output – CO), intratorakalni volumen, središnji venski pritisak, središnji arterijski pritisak i druge hemodinamske promenljive.

PiCCO pomaže u određivanju glavnih hemodinamskih parametara kritično bolesnih pacijenata

 

  • Kvantifikacija plućnog edema uz krevet
  • Kvantifikacija srčanog predopterećenja
  • Nekoliko arterijskih pristupnih tačaka inc. za pedijatrijske pacijente
  • Precizan, kalibrisan srčani izlaz – otkucaj do otkucaja
  • Volumetrijski parametar predopterećenja umesto pritisaka punjenja
  • Postopterećenje, kontraktilnost, odziv na zapreminu

 

Praćenje: Uređaj neprestano prati ove parametre kako bi pružio informacije o stanju srca i krvnih sudova pacijenta. To je posebno važno u situacijama kada je potrebno brzo reagovati na promene u hemodinamskom stanju, kao što su operacije ili lečenje pacijenata u kritičnom stanju.

 

 

Klinička primena: Getinge PiCCO se često koristi u intenzivnoj nezi, hirurgiji, anesteziji i drugim medicinskim oblastima gde je praćenje i kontrola hemodinamskih parametara od suštinskog značaja za adekvatno lečenje pacijenata.

Napomena: Prilikom upotrebe ovog uređaja i interpretacije rezultata, važno je da to obavlja medicinski obučeno osoblje kako bi se obezbedila pravilna primena i tumačenje podataka o pacijentu.