Nova privatna zdravstvena ustanova  “NEW Hospital” otvorena je  (16.08.2021) u Novom Sadu sa najsavremenijom opremom u regionu 

 

blog

Tim lekara i medicinskog osoblja, koji broji sto ljudi, pružaće od sada pacijentima različite medicinske usluge – od dijagnostike, preko preventivnih pregleda do hirurških intervencija.

Bolnica raspolaže sa tri operacione sale (modularne u staklu), ima stacionar sa trideset postelja raspoređenih u nekoliko soba i jedinicu za intenzivnu negu sa opremom za kontinuirani monitoring.

Dečja dnevna bolnica za zbrinjavanje, kao i intervencije iz oblasti dečje hirurgije. Centar za imidžing i dijagnostiku poseduje digitalni rendgen i mamograf, CT skener i laboratoriju.

U polikliničkom delu nalazi se osam ordinacija, u kojima se obavljaju različiti pregledi iz svih oblasti medicine.

Opšta bolnica “NEW Hospital” se nalazi u Ulici Alberta Ajnštajna broj 1 u Novom Sadu, a pregledi i intervencije se mogu zakazati od 8 do 20 časova putem besplatne telefonske linije na broju 0800 400 505 ili preko sajta www.newhospital.rs.