Paroco medical equipment je zastupnik za Erbe, porodično preduzeće sa preko 1000 zaposlenih. Erbe je neprikosnoveni lider u u brojnim poljima hirurgije. Poseduju uređaje visokih performanisi u okviru krio, hidro, plazma i elektrohirurgiji. Elektrokauteri, argon plazma jedinice, elektrohirurške jedinice, prateća medicinska oprema dostupni su vam u Paroco medical equipment u Novom Sadu.

 

Erbe medicinska oprema

 

Kao porodično preduzeće Erbe razvija, proizvodi i prodaje hirurške sisteme za profesionalnu upotrebu u različitim medicinskim disciplinama širom sveta. Erbe tehnologija vodi na tržištu u mnogim zemljama i stoga je sastavni deo radnih procesa u OR. Proizvodi na taj način pomažu da se pacijentima pruži najbolji mogući tretman. Portfolio obuhvata uređaje i instrumente za elektrohirurgiju, termofuziju, plazmahirurgiju, kriohirurgiju i hidrohirurgiju. Kombinacijom ovih tehnologija postaju moguće inovativne primene, posebno u opštoj hirurgiji, gastroenterologiji, ginekologiji, pulmologiji i urologiji. Erbe zapošljava više od 1000 ljudi širom sveta, od kojih preko 650 u Nemačkoj. Pribl. U istraživanju i razvoju radi 170 zaposlenih. Intenzivna saradnja sa renomiranim korisnicima sa medicinskih škola i bolnica je ključ uspeha kojim Erbe uspešno unapređuje razvoj medicine.

 

 

Preuzmi Erbe katalog

Erbe elektrohirurgija

Predstavljamo VIO. Revolucionarno, evolutivno, programabilno, nadogradivo, rešenje za vaše potrebe…

 

Erbe VIO 3

25 miliona i više razloga da verujete našoj pouzdanosti

Erbe vio 3 elektrohirurška jedinica
Erbe VIO 3 elektrohirurška jedinica

 

  • Najsavremeniji mikroprocesor obezbeđuje merenja na ciljnom tkivu pri više od 25 miliona u sekundi.
  • Optimizovana patentirana jedinica za napajanje (klasa uređaja 400V – visoka dinamika sa do 8 Ampera) poboljšava izlaznu energiju posebno sa visokim i promenljivim opterećenjima impedanse, npr. elektrohirurško kolo obogaćeno slanim rastvorom.
  • Regulacija konstantnog napona sa doziranjem snage automatski daje najnižu efektivnu prilagođenu izlaznu snagu u svim režimima.

 

Erbe VIO 300 D

Elektrohirurški sistem za interventnu endoskopiju

 

 

Sa VIO 300 D elektrohirurškim sistemom, Erbe je postavio inovativne standarde koji imaju za cilj da obezbede optimalne endoskopske rezultate za pacijente. Napredna tehnologija prepoznavanja varnica i automatsko doziranje snage i dalje čine VIO 300 D poželjnim izborom.

Kao samostalni generator, VIO 300 D je osnova za endoskopske procedure i može se izgraditi da obezbedi modularni sistem koji podržava najjednostavnije do najnaprednije intervencije.

 

Plazmahirurgija

 

Plazmahirurgija se koristi više od 10 godina u otvorenoj hirurgiji, laparoskopiji i torakoskopiji, posebno za hemostazu…
Plazmahirurgija je elektrohirurška tehnika za kontrolu krvarenja i za devitalizaciju lezija tkiva. Ovom tehnikom, jonizovani gas argona se koristi za odvođenje struje do ciljnog tkiva.
Dostupan je širok spektar aplikatora i sondi koji omogućavaju da se APC® koristi u otvorenoj hirurgiji, endoskopiji i laparoskopiji. Naše jedinice za plazmahirurgiju: APC® 2

 

erbe argon plazma

Hidrohirurgija

Hidrohirurgija se već dugi niz godina koristi u industriji za precizno sečenje. Erbe sada nudi novu platformu.

 

ERBJET 2 Nova dimenzija u hidrohirurgiji

 

ERBEJET 2 secira oštro i precizno sa minimalnom traumom struktura bogatih fibrinom, kao što su sudovi, nervi i kanali. Hirurzi su komentarisali poboljšanu anatomsku vidljivost, otkrivajući strukture sa ERBEJET 2 koje se obično ne identifikuju upotrebom drugih tehnika – uključujući tupu disekciju. Najveća preciznost i selektivnost tkiva, često koriste ERBEJET 2 da definišu anatomiju i ravni disekcije pre transekcije.

Ovaj uređaj ne proizvodi toplotu, što ga čini vrhunskim alatom za teške disekcije.

 

Kriohirurgija

Naša fleksibilna kriohirurška tehnologija je usvojena u medicinskoj praksi više od dve decenije i nastavlja da se razvija u terapijskim i dijagnostičkim primenama u pulmologiji.

 

ERBECRYO 2

ERBECRYO® 2 jedinica zajedno sa fleksibilnim sondama za jednokratnu upotrebu je sledeća generacija Erbe krio tehnologije koja je dizajnirana sa fokusom na ponovljivost:

  • Poboljšane performanse zamrzavanja
  • Poboljšana standardizacija
  • Konzistentni efekti ciljnog tkiva

erbecryo

  • Ciljano tkivo može biti zamrznuto na kriosondu od napred i tangencijalno, omogućavajući kliničku primenu u izazovnoj anatomiji i teško dostupnim ciljnim područjima
  • Krio tehnologija ne zahteva smanjene nivoe koncentracije kiseonika u poređenju sa „vrućim“ tehnikama kao što su elektrohirurgija, APC® ili laser
  • Biopsije većeg kvaliteta u poređenju sa biopsijama sa fleksibilnim pincetom