Univerzitetski klinički centar Srbije, sa sedištem u Beogradu, jedinstvena i najznačajnija zdravstvena ustanovau našoj zemlji. Ova savremena medicinska ustanova u okviru novoizrgađenog objekta  ima 26 operacionih sala FAZE I, sa planom još 9 operacionih sala FAZE II.

 

Univerzitetski klinički centar beograd

 

Opremanje – Univerzitetski klinički centar Srbije

Paroco medical equipment vršio je izgradnju opremanje operacionih sala. Operacione sale su izgrađene sistemima modularnih staklenim zidovima prvim takve vrste u Srbiji. Korišteni su prefabrikovani stakleni modularni sistemi za operacione sale proizvođača Acibadem Iz Turske.

 

Paroco medical equipment

 

Operacione sale su opremljene audio-video sistem za integraciju operacionih sala kao i stolovima firme Getinge.

 

ukc beograd

 

Nova zgrada ima 12 spratova 86000m2 prostora u kojima se nalaze preko 850 kreveta. Sobe su dvokrevetne sa zasebnim kupatilom.Intenzivna nega, poliklinika I bolesničke sobe su opremljena kolicima za distribuciju terapije italijanskog proizvođača Malvestio.

 

 

U Univerzitetskom kliničkom centru ugrađeno je 230 negatoskopa kao I sistemom za ezofagijalnu i analnu manometriju (Solar G) I aparat za merenje pH i impedanse (Ohmega)  firme Laborie.

 

Hodnik univerzitetsko klinički centar srbije

 

U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije leče se najteži pacijenti, na raspolaganju je građanima za neodložno zbrinjavanje životno ugroženih povređenih i hitnih pacijenata 365 dana u godini 24 sata dnevno.