Paroco Medical Equipment izvodi projekat izgradnje i kompletnog opremanja operacionog bloka nove ortopedije Zavoda za fizikalnu medicinu “Miroslav Zotović” u Slatini, Banjaluka. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje usluga zdravstvene zaštite u oblasti ortopedije i rehabilitacije u regionu. Projekat obuhvata izgradnju savremenog objekta sa četiri nove operacione sale. Ove operacione sale biće opremljene najmodernijom tehnologijom, što će omogućiti izvođenje različitih ortopedskih zahvata sa preciznošću i efikasnošću. Novi objekat biće dizajniran da pruži udobno i sigurno okruženje za pacijente i medicinsko osoblje.

 

 

Paroco Medical Equipment je zadužen za kompletnu isporuku i instalaciju medicinske opreme za novi ortopedski centar. Pružajući vrhunsku usluga najviših standarda u svim aspektima projekta, naš stručni tim brine o tome da sva oprema bude pravilno instalirana i testirana kako bi se osigurala maksimalna efikasnost u radu medicinskom osoblju, a pacijentima omogućila brz i lagodan

oporavak.

 

 

Izgradnja nove ortopedije sa četiri operacione sale značajno će poboljšati pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti pacijentima u regiji Banjaluke i Republike Srpske. Povećani kapacitet i efikasnost omogućiće brže i preciznije pružanje usluga, poboljšavajući ishode lečenja i oporavka pacijenata.