Maquet-Getinge Surgical Workplace

OR integracija

TEGRIS

TEGRIS dozvoljava da upravlja skoro svim elementima celokupne operaione sale. Video ulazi mogu biti snimljeni iz čitavog izvora i vizuelni prikazi mogu biti prikazani, sačuvani ili strimovani. Integracija podataka o pacijentima iz HIS-a i PACS-a je jednostavna. Podešavanja operativnih stolova, hirurških lampi i drugih medicinskih uređaja lako se prilagođavaju. Pored toga, integrišuc?i kontrolne liste u OP radne tokove, TEGRIS povec?ava sigurnost pacijenta eliminišuc?i potrebu za ručnim unosom podataka.