Electro Medical Systems

Aparati za terapiju bola

Swiss DolorClast Master

Ekstrakorporalna terapija udarnim talasima (ESWT) za terapiju bola u ortopediji. Uređaj je mobilan i malih dimenzija. Ona obezbeđuje nežan i efikasan tretman sa pneumatski generisanim udarnim talasima, koji se prenose u oblast bola. Frekvencije impulsa mogu se odabrati , omogućavajući trajanje tretmana što je kraće moguće :tretman sa 2.000 impulsa traje oko pet do deset minuta .

Promenljiva operativna frekfencija: 1 - 15 HZ SWISS DOLORCLAST MASTER