Maquet-Getinge Critical Care

Respiratori

Servo-u

SERVO-U je sledeći korak napred u pravljenju zaštitne ventilacije pristupačnijom, razumljivijom i jednostavnijom za implementaciju. Dizajniran je tako da povećava poverenje korisnika u prilagođavanje tretmana individualnom stanju pacijenta. Što znači više bolesnika u svim fazama ventilacije - kontrolisanim, podržanim, neinvazivnim i tokom spontanog testa disanja - može imati koristi od naprednih strategija za zaštitu pluća.

SERVO-U nudi:

  • Alate za podršku zaštitnim strategijama ventilacije, kao što su ARDSNet i NAVA
  • Kontekstno zasnovane smernice, terapeutski tokovi rada i intuitivna interakcija korisnika za sve funkcije
  • Nadogradiva platforma koja se razvija sa vašim potrebama