Maquet-Getinge Critical Care

Respiratori

Servo-s

SERVO-s respirator se zasniva na proverenoj SERVO tehnologiji, obezbeđivanjm sigurnosti, pouzdanosti i respiracije visokog kvaliteta. Kombinovanjem osetljivosti i pouzdanosti sa jednostavnošću, Servo-s pruža vrhunske performanse kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata u različitim bolnicama.
Neke od ključnih odlika Servo's sistema su:

  • invazivna i neinvazivna respiracija
  • intuitivni korisnički interfejs sa ekranom osetljivim na dodir, glavna rotaciona podela i direktan pristup potenciometaru
  • lakoća obuke, upravljanje, održavanje i čišćenje
  • osetljiv okidač protoka i ultra brz kontrolor protoka u SERVO- s jedinici pruža odličnu interakciju pacijenta i smanjuje rad disanja