Maquet-Getinge Critical Care

Respiratori

Servo-i

Servo-I Universal

Univerzalni SERVO -i je dostupan u dve verzije- osnovna i proširena.
Neke od ključnih karakteristika i prednosti univerzalnog SERVO -i sistema su:

  • omogućava lečenje svih kategorija pacijenata
  • transport između bolnica bez gubitka kvaliteta lečenja
  • omogućava istraživanja različitih mogućnosti lečenja, kao što su Open Lung Tool i Automode

Na univerzalnu SERVO-i jedinicu mogu lako da se nadograde dodatne funkcije. A kompatibilnost omogućava da se nadograde neke buduće funkcije.

Servo-I Adult

Ako se leče samo odrasle osobe (pacijenti) na intenzivnoj nezi (ICU), konfiguracija sistema SERVO-i Adult je Vaš najbolji izbor iz ugla troškova i perspektive lečenja. Standardna konfiguracija se sastoji od respiracionih modova i funkcija za stabilizovanje pacijenata. Opcije poput Pressure Regulated Volume Control (PRVC) i Volume Support (VS) mogu lako da se nadograde.
Saznajte više o nekim od ključnih karakteristika i prednosti sistema SERVO -i za odrasle:

  • Podržava invazivnu kao i neinvazivnu respiraciju
  • Transport između bolnica bez gubitka kvaliteta lečenja
  • Omogućava istraživanja različitih mogućnosti lečenja, kao što su Open Lung Tool i Automode SERVO

I za odrasle može lako da se nadogradi dodatnim funkcijama i / ili širim opsegom pacijenta. A kompatibilnost omogućava da se nadograde neke buduće funkcije.

Servo-I Infant