Maquet-Getinge Cardiopulmonary

Aparati za ekstrakorporalnu podršku

ROTAFLOW Konzola i pumpa

ROTAFLOW može da funkcioniše nezavisno od HL-20 mašine kao tzv. Stand Alone Unit. Senzori protoka I senzori vazduha predstavljaju sastavni deo pumpe. Ovaj sistem radi veoma tiho zahvaljujući nisko voltažnom snabdevanju strujom sa konzole. Protok krvi se precizno meri na izlazu iz pumpe zahvaljujući jedinstvenoj ultrazvučnoj tehnologiji.

ROTAFLOW pumpa se karakteriše minimalnim punjenjem sistema kao I minimalnom kontaktnom površinom bez zona u kojima je moguće da se krv zadržava. Ova pumpa ima najniži hemolitički index na tržištu. Zahvaljujući ovim karakteristikama pomoću ROTAFLOW pumpe I konzole je moguće izvesti bilo koju ECMO proceduru.

PLS set (Permanent Life Support) se koristi uz ROTAFLOW  sistem I sertifikovan je  za upotrebu do 14 dana. On je presvučen heparinom (BIOLINE coating) od početka do kraja (Tip to Tip) pa je mogućnost hemolize svedena na minimum. HIT setovi se preporučuju pacijentima koji su preosetljivi na heparin (SOFTLINE coating) I sertifikovani su za upotrebu do 5 dana.

ROTAFLOW pumpa se može koristiti podjednako kod odraslih kao i kod dece i neonatusa sa velikom sigurnošću po pacijenta