Maquet-Getinge Critical Care

Respiratori

NAVA

NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) je jedinstveni pristup mehaničkoj respiraciji bazirano na neuronskim respiratornim izlazima. Sa NAVA programom uhvaćena je električna aktivnost dijafragme koja se potpomaže respiratorom i koristi kao pomoć pri disanju pacijenta zajedno sa sopstvenim naporima pacijenta u zavisnosti od njegove kategorije i telesne mase.

NAVA i procesi disanja
1) respiratorni centar mozga šalje signal ...
2) ... koji putuje preko freničnog nerva i ...
3) ... pobuđuje dijafragmu.
4) Edi kateter beleži električnu aktivnost dijafragme.
5) SERVO -I respirator koristi EDI signal za sinhronizaciju respiracije sa sopstvenim naporom pacijenta