Maquet-Getinge Surgical Workplace

Lampe

Lampe za pregled

Sa LUCEA LED 10 & LUCEA LED 40 lampom, Maquet nudi svim medicinskim specijalnostima, odnosno porodičnim lekarima, stomatolozima, dermatolozima, ginekolozima, veterinarima, kao i bolnicama, lampe obezbeđujući im autonomiju, slobodu, pouzdanost i mali uticaj na čovekovu okolinu.