Erbe Elektromedizin

Hirurgija vodenim nožem

ESM 2 - sukcioni modul

ESM 2 je sukcionu modul. Tip aktivacije i stepen usisavanja na ESM 2 se prilagođava preko interfejsa na ERBEJET 2 jedinici.