Erbe Elektromedizin

Kriohirurgija

ERBOCRYO CA

ERBOKRIO CA je interdisciplinarni Krio sistem koji funkcioniše po principu Džul - Tomson efekta. Tokom krioterapije niska temperature se prenosi do ciljnog tkiva preko aplikatora ili sondi koje se upotrebljavaju u slabljenju ili uklanjanju tkiva sa anomalijom. Mnoge intervencije mogu se obavljati ambulantno bez anestezije. Posle lečenja skoro da ne ostavlja nikakve ožiljake. Nema krvarenja tokom tretmana.