Erbe Elektromedizin

Kriohirurgija

ERBOCRYO AE

Kriohirurška jedinica sa preciznim podešavanjem zamrzavanja temperature koristi se u oftalmologiji i drugim medicinskim disciplinama.

ERBOKRIO AE je kriohirurška jedinica koja je najpoznatija u oftalmologiji, ali se može koristiti i u drugim disciplinama. Uređaj koristi Džul - Thomson efekat: gas pod visokim pritiskom prolazi kroz ekstreman pad temperature (maksimalna temperatura zamrzavanja posle 5 sekundi) kada se širi kroz male mlaznice. Kriohirurgija koristi ovaj proces za devitalizaciju tkiva.