Erbe Elektromedizin

Hirurgija vodenim nožem

ERBEJET 2 - vodeni nož

Nova dimenzija u hirurgiji vodenim nožem.

ERBEJET 2 poseduje korisnički interfejs jednostavan za rukovanje. Parametri mogu da se podešavaju u skladu sa individualnim potrebama i čuvaju u 9 različitih programa podešavanja. Efekat vodenog noža je dostupan u vidu preciznog podešavanja koji stvaraju reproduktivne rezultate disekcije. Podešavanja čak mogu da se menjaju tokom aktivacije.