Erbe Elektromedizin

Elektro-hirurgija

Dodaci za elektrohirurške jedinice

Kompanija ERBE Elektromedizin je od svog osnivanja 1847. godine svoju poslovnu strategiju orijentisala na istraživanje, razvoj i proizvodnju medicinske opreme. Danas je jedan od najpoznatijih i najznačajnijih proizvođača elektrohirurških jedinica, jedinica za krio, oftalmološku i fizikalnu terapiju, kao i primenu vodenog noža u operativnim procedurama. Svojim naprednim tehnologijama i inovacijama postao je vodeći priozvođač u gotovo svim oblastima klasičnih i minimalno invazivnih procedura.

Svetsko tržište je potpuno pokriveno mrežom ERBE predstavnika i distributera. ERBE proizvodi su izrađeni u Nemačkoj i usklađeni su sa svim svetskim standardima u proizvodnji medicinske opreme.

Za više informacija posetite: https://www.erbe-med.com