Maquet-Getinge Cardiopulmonary

Aparati za ekstrakorporalnu podršku

Cardiohelp-i

Cardiohelp – i je aparat koji predstavlja “zlatni standard“ u ECMO ( Extracorporal Membran Oxygenation) procedurama. Zahvaljujući svojim tehnološkim prednostima, gabaritu i jednostavnim upravljanjem, Cardiohelp – i je postao nezamenjiv aparat za V –A (veno-arterijski) i V – V (veno – venski) ECMO na odelenjima intenzivne nege, kardiologije, kardiohirurgije, torakalne hirurgije, urgetnog centra, salama za kateterizaciju itd. Sam aparat omogućava korinicima bezbedan rad jer svakog trenutka meri i prikazuje 4 spoljna pritiska, 3 unutrašnja pritiska, 2 spoljne temperature, 2 unutrašnje temperature, vensku saturaciju kiseonikom, hemoglobin, hematokrit, protok kao I detekciju mehurića vazduha.

Broj indikacija u kojima je opravdana upotreba Cardiohelp – i aparata se neprestano povećava:

 1. V – A (vensko arterijski) ECMO
 • Post kardiotomijska podrška
 • Akutni infarkt miokarda
 • Pre i post operativna podrška podrška za srce I pluća
 • Vreme do odluke ili oporavka
 • Pre i post transplantorna podrška
 • Visokorizični PCI
 • Kardiogeni šok
 • Infekcije miokarda
 • Vreme do transplantacije….
 1. V – V ( veno venski ) ECMO
 • Teški oblici HOBP
 • Embolija pluća
 • Septični šok
 • Vreme do transplantacije pluća
 • Komplikacije pluća nastale uticajem H1N1 i mnogih drugih virusnih infekcija…

Cardiohelp – i  je takođe namenjen i za kratkotrajnu perfuziju kadavera, odnosno potencijalnih donora organa, jer omogućava da se vitalni organi za transplantaciju održavaju intaktnim sve do momenta transplantacije.

Uz Cardiohelp – i se koristi širok dijapazon setova (potrošnog materijala) koji svojim kvalitetom omogućavaju bezbedan rad na pacijentu:

 1. HLS Set Advanced 7.0/5.0 – predstavljaju jedinstvenu kombinaciju oksigenatora i venskih i arterijskih linija koje su kompletno obložene heparinom. To omogućava bezbedan rad na pacijentu do 30 dana što predstavlja jedinstvenu prednost na tržištu.

U samom oksigenatoru se nalazi integrisana pumpa kao i senzori pritiska I temperature.

Mogući protok je od 0,5 – 7,0 L/min.

 1. MECC / CIS set predstavlja idealno rešenje za slučajeve kada je potrebno uraditi kratkotrajni ECMO (visokorizični PCI, post kardiotomijski ECMO, perfuzija kadavera…)

Ovi setovi su sertifikovani za upotrebu do 6 sati.

 1. Arterijske/ Venske kanile različitog promera (od 13 Fr – 29 Fr) kao i dužina (od 15 – 55cm) su obložene heparinom zbog čega u kombinaciji sa HLS Set Advance na tržištu predstavljaju jedinstven sistem koji je kompletno obložen heparinom (Tip to Tip) te je mogućnost hemolize u garantovanom periodu (30 dana) gotovo nemoguća.
 2. PIK 100/ PIK 150 čine deo seta koji omogućava vrlo lako izvođenje perkutane kanulacije I pozicioniranje kanila u krvnim sudovima.
 3. AVALON dvolumenske kanile se koriste ukoliko se želi napraviti pristup samo preko jedne konekcije sa krvnim sudom. Preporuka za primenu kod neonatusa i male dece.

Cardiohelp – i sistem dolazi u kombinaciji sa pokretnim nosačem za aparat, gas blenderom (mešač gasova), jedinicom za grejanje i hlađenje (Heater Unit) i specijalnim delom za manuelno vođenje ECMO procedure u slučaju otkazivanja rada samog aparata.

Cardiohelp – i je jedini aparat na tržištu koji je sertifikovan za transport pacijenta ambulantnim vozilom, vozom, avionom ili helikopterom