Erbe Elektromedizin

Instrumenti za ligiranje krvnih sudova

BiClamp i BiClamp LAP

BiClamp - Instrumenti za otvorenu hirurgiju BiClamp LAP - za Laparoskopske procedure i minimalno invazivnu hirurgiju BiClamp E LAP - Smanjuje rizik od teniskog lakta kod hirurga