Erbe Elektromedizin

Instrumenti za ligiranje krvnih sudova

BiCision

BiCision vam omogućava da pripremite, koagulišete, i vršite sečenje krvnih sudova i tkiva bez promene instrumenata.