Erbe Elektromedizin

Argon-plazma koagulacija

APC jedinica

Oprema se sastoji iz APC jedinice, elektrohirurškog generatora i APC instrumenata. U ERBE VIO sistemu APC 2 i VIO generator su optimalno koordinisani. Rad instrumenata i njihovih interakcija se sprovodi preko centralnog displeja na VIO glavnom modulu.