Erbe Elektromedizin

Elektro-hirurgija

Elektro-hirurške jedinice

VIO 300 D

VIO 300 D je dizajniran, kako hardware-ski tako i software-ski, prema medicinskim specijalnostima, indikacijama i posebnim zahtevima u operativnim procedurama. To znači da se hirurška intervencija obavlja efikasnije, tačnije, i štite pacijente. Mogu biti izabrani iz različitih modova i nadogradnje software-a što pruža mnoge opcije. To znači da operativne intervencije se obavljaju još efikasnije, preciznije i umereno.