Erbe Elektromedizin

Elektro-hirurgija

Dodaci za elektrohirurške jedinice

VEM 2

VIO modul za proširenje ima dve dodatne utičnice koje vam dozvoljavaju još veći izbor utičnica.