Maquet-Getinge Surgical Workplace

Operacioni stolovi

Sistemski operacioni stolovi

Otesus

OTESUS predstavlja inteligentnu evoluciju dokazanog ALPHAMAQUET OP sistema stola. Sa svojim svestranim površinama stola, OTESUS 1160 se može koristiti u svim hirurškim disciplinama. Pored svoje kliničke upotrebe, OTESUS 1160 se naročito razlikuje po ekonomičnosti; zahvaljujući kompatibilnosti sa postojećom opremom ALPHAMAQUET, troškovi nadogradnje mogu biti značajno smanjeni. Prošireni asortiman nagiba i Trendelenburg / obrnuti Trendelenburg uglovi povećavaju upotrebu gravitacije kako bi se postiglo najbolje moguće izlaganje hirurškog područja, omogućavajući bolji pristup u minimalno invazivnim intervencijama. Poboljšane mogućnosti pozicioniranja zahvaljujući proširenom opsegu uglova za kombinacije Trendelenburg /obrnuti Trendelenburg i bočne nagibe Niži položaj stola - poboljšanje ergonomije i bolji pristup pacijentima sa gojaznim pacijentima i pacijentima u beach chair poziciji kao i bočnim pozicijama Glatke, precizne i kontrolisane kretnje stolova za veću preciznost tokom intraoperativnih ponovnih podešavanja Korisničko dvosmerno upravljanje preko daljinskog upravljača sa mnogim funkcijama za poboljšanje toka rada, kao što su pozicije koje se mogu pred-programirati Maksimalna nosivost 380 kg priprema vas za ekstremne situacije