Erbe Elektromedizin

Elektro-hirurgija

Dodaci za elektrohirurške jedinice

NT 2

Monopolarni elektrostimulator za intraoperativu lokalizaciju nerava i mišićne strukture