Erbe Elektromedizin

Elektro-hirurgija

Dodaci za elektrohirurške jedinice

IES 2

Inteligentni evakuator dima sa IES 2 : Automatski podesiva , tiha i efikasna za bolju životnu sredinu u operacionim salama; smanjen rizik od virusne i bakterijske disperzije.