Erbe Elektromedizin

Elektro-hirurgija

Dodaci za elektrohirurške jedinice

EIP 2

ERBE EIP 2 čisti operativnu stranu što dovodi do poboljšanja vidljivost i optimizacije hirurških efekata. Omogućava bolju vidljivost ciljanog tkiva.