Erbe Elektromedizin

Elektro-hirurgija

Dodaci za elektrohirurške jedinice

APC 2

Oprema koja se sastoji od APC jedinice, elektrohirurškog generator i APC instrumenata. Na VIO sistemu APC 2 i VIO generator su optimalno koordinisani. Upotreba instrumenata i njihova interakcija se sprovodi preko centralnog displeja na VIO master modulu.
Bezkontaktni postupak , bez lepljenja vrha instrumenata za tkiva
Efikasno , čak površina koagulacije, za jedinstvene hemostaze i devitalizacije