POLITIKA PRIVATNOSTI

PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO EXPORT-IMPORT, NOVI SAD (u daljem tekstu „PAROCO“) je posvećen zaštiti prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrađivanja njihovih podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). Ovom politikom privatnosti koja služi kao obaveštenje želimo da vas informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih obrađujemo i u koje svrhe ih obrađujemo.

S obzirom na činjenicu da je zaštita privatnosti pojedinca na internetu od vitalnog značaja za budućnost svih lica koje svoje usluge vrše na internetu, i za otvaranje puta ka rasprostranjenijoj Realnoj internet ekonomiji, sastavili smo ovu politiku privatnosti sa velikom željom da izrazimo našu snažnu posvećenost pravima pojedinaca u pogledu zaštite i tajnosti podataka. Ova politika privatnosti propisuje kako se sme obrađivati podacima koji se mogu iskoristiti za direktnu ili indirektnu identifikaciju pojedinca.

PAROCO obrađuje podatke o ličnosti pojedinaca koji su posetioci zvanične internet prezentacije PAROCO. Ovi podaci se obrađuju samo u skladu sa politikom privatnosti i uslovima koje primenjuje PAROCO, koji je ujedno i odgovoran za određivanje svrhe za koju se podaci o ličnosti drže i obrađuju. Svako kršenje politike privatnosti može izazvati da PAROCO, kao rukovalac podacima o ličnosti, bude zakonski odgovoran za posledice povrede.

Α. OPŠTE INFORMACIJE

Validnost ove politike privatnosti. Ova politika privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koji su dati PAROCO ili potiču od podataka o ličnosti kao što je opisano u nastavku. Upotreba bilo koje informacije prikupljene od Kolačića ili druge tehnologije je predmet prethodnog obaveštenja i pristanka lica na koje se podaci odnose u skladu sa pravilima iz ove politike privatnosti.

Rukovalac podacima o ličnosti. Rukovalac podacima za http://www.paroco.co.rs/ je PAROCO.

Kako PAROCO koristi Vaše podatke o ličnosti? PAROCO će obrađivati podatke o ličnosti samo kako je definisano u nastavku politike privatnosti u rubrikama B i C koje slede. Informacija o obradi podataka o ličnosti od strane PAROCO po osnovu činjenice da je obrada neophodna za izvršenje određenog ugovora ili obaveze prema licu na koje se podaci odnose može se naći u rubrici B. Informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti na osnovu Vašeg pristanka mogu se naći u rubrici C u daljem tekstu.

Trajanje obrade podataka o ličnosti PAROCO obrađuje i koristi Vaše podatke o ličnosti samo ukoliko je obrada neophodna za izvršenje ugovora ili obaveze prema Vama kao licu na koje se podaci odnose (vidi B dole) ili na osnovu Vašeg pristanka (vidi C niže). U tom slučaju, PAROCO će čuvati lične podatke (i) samo onoliko dugo koliko je potrebno za te namene ili (ii) sve dok ne prigovorite obradi vaših ličnih podataka od strane PAROCO (u određenim slučajevima PAROCO ima legitimni interes da i dalje koristi Vaše podatke na osnovu člana 12, stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)) ili (iii) sve dok ne povučete svoj pristanak (u slučaju da ste dali svoj pristanak da PAROCO koristi Vaše lične podatke i da se obrada vrši na osnovu pristanka). Međutim, u slučajevima da je zadržavanje podataka potrebno usled pravne obaveze PAROCO, tada će PAROCO zadržati podatke o ličnosti na duži vremenski period ili kad god su podaci o ličnosti potrebni da se PAROCO odbrani od zahteva ili tužbe.

Upotreba ove internet prezentacije od strane dece. Ova internet prezentacija nije namenjena deci mlađoj od 15 godina starosti, ako ste mlađi od 15 godina ne smete da koristite ovu internet prezentaciju bez prethodnog odobrenja roditelja ili zakonskog zastupnika.

Linkovi za spoljne internet prezentacije. Ova internet prezentacija može sadržati linkove ka drugim spoljnim internet prezentacijama. PAROCO nije odgovoran za postupanje prema Vašim podacima na drugim internet prezentacijama niti za njihovu politiku privatnosti, niti sadržaje eksternih internet prezentacija. Zbog toga, predlažemo da pažljivo pročitate politiku privatnosti tih spoljnih internet prezentacija.

Primena politike privatnosti. Molimo vas da obratite pažnju na to da se ova politika privatnosti odnosi na obradu Vaših podataka o ličnosti kada koristite bilo koji od PAROCO proizvoda ili usluga, internet prezentacije, kao i bilo koji naš proizvod i uslugu koju nudimo a koja sadrži link do ove politike privatnosti.

Β. KAKO PAROCO OBRAĐUJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI RADI IZVRŠAVANJA UGOVORA

U sledećim slučajevima PAROCO je ovlašćen da obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa sadašnjom legislativom o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Kontakt forma

Ako koristite naš kontaktni obrazac da nam pošaljete poruku, mi ćemo koristiti informacije u obrascu samo da bi odgovorili na pitanje i kontaktirali vas u vezi sa vašim upitima. Informacije koje pružate preko našeg kontakt formulara neće se obrađivati na bilo koji drugi način i samo će se koristiti za komunikaciju u vezi sa vašim pitanjima.

Upitnici i ankete. PAROCO Vas može pozvati da učestvujete u upitnicima i anketama koje organizuje u okviru svoje delatnosti, na koje možete u svakom trenutku da odbijete učestvovanje ili da opozovete pristanak. PAROCO Vas može pozvati da učestvujete u događajima ili radnjama koje su slične sa onima u kojima ste ranije učestvovali.

C. KAKO PAROCO KORISTI VAŠE PODATKE O LIČNOSTI NA OSNOVU VAŠEG PRISTANKA

U narednim situacijama PAROCO će obrađivati vaše podatke o ličnosti samo kako je tu navedeno i nakon što date pristanak na tačno određene radnje obrađivanja.

Pristanak za korišćenje Kolačića na internet prezentaciji PAROCO. Nakon Vašeg pristanka na upotrebu Kolačića, podaci dobijeni tim putem će služiti personalizaciji sadržaja i oglasa, pružanja funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Takođe, zadržavamo pravo da u budućnosti delimo informacije o tome kako koristite internet prezentaciju sa partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji mogu da ih kombinuju sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili na osnovu korišćenja usluga sa svrhom poboljšanja naših usluga.

Neophodni Kolačići. Neophodni Kolačići su apsolutno neophodni za pravilno funkcionisanje internet prezentacije. Omogućavaju pretraživanje internet prezentacije i upotrebu njenih opcija. Ovi Kolačići Vas ne identifikuju. Bez ovih Kolačića naša internet prezentacija ne može da funkcioniše pravilno

Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što izaberete “blok cookie” u podešavanjima pretraživača. Ipak, blokiranje svih Kolačića moglo bi da ima negativan uticaj na korišćenje mnogih internet stranica. Ukoliko ipak želite da izbrišete i onemogućite Kolačiće, potrebno je da ažurirate podešavanja vašeg internet pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja Kolačića potražite u svom internet pretraživaču odabirom opcije za pomoć) ili više informacija možete da pronađete i na sledećim adresama:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/

D. ZAŠTITA PODATAKA

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, PAROCO sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

PAROCO štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
• Antivirus zaštita i druga odgovarajuća tehnološka i informatička zaštita

PAROCO je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. PAROCO izvršava regularne provere i skeniranja da osigura da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u PAROCO omogućen samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja. Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena uloga uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni i IT podrška. Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu. Zaposlenima je omogućen pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju. Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmena i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

E. TRANSFER PODATAKA O LIČNOSTI

PAROCO ne vrši transfer podataka o ličnosti zemljama koje ne pripadaju grupi zemalja potpisnica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka niti zemljama koje nemaju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti.

F. INFORMACIJE O INTERNET STRANICI PAROCO

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na http://www.paroco.co.rs/. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

Ugrađeni sadržaj sa drugih web stranica

Članci i vesti na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, fotografije, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu internet lokaciju.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

G. VAŠA PRAVA

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
• Pravo da od PAROCO zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti,
• Prava da od PAROCO zahtevate ograničenje obrade,
• Pravo na prigovor,
• Pravo na prenosivost podataka,
• Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
• Pravu podnošenja pritužbe Povereniku,
• Pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Na Vaš zahtev, PAROCO dostaviće Vam kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. PAROCO može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem PAROCO na sledeći način: snepa@paroco.co.rs

H. OPOZIV PRISTANKA

Možete u svakom trenutku da opozovete pristanak koji ste dali podnošenjem opoziva na: snepa@paroco.co.rs. U tom slučaju PAROCO više neće obrađivati bilo kakve lične podatke koji zahtevaju Vašu saglasnost, osim ako zakonom nije propisana obaveza čuvanja. U slučaju da PAROCO zadrži Vaše podatke o ličnosti usled postojanja pravnih obaveza na strani rukovaoca, Vaši lični podaci neće biti dodatno obrađivani i zadržaće se samo za period koji je propisan zakonom. Međutim, povlačenje ne utiče na prethodnu obradu ličnih podataka od strane PAROCO do trenutka povlačenja. Osim toga, ako je za pružanje usluga / ponuda PAROCO neophodno da postoji pristanak, PAROCO više neće moći, posle opoziva Vašeg pristanka, da Vam pruži relevantne usluge ili ponude.

I. NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.