Ideja o osnivanju edukativnog centra i sprovođenje edukacije u oblasti laparoskopske hirurgije i minimalno invazivnih procedura je začeta pre 10 godina. Izgradnjom i stavljanjem u upotrebu poslovnog objekta Paroco 2006-te godine, u okviru kojeg se nalazi centar za edukaciju, obezbeđeni su osnovni uslovi za sprovođenje edukativnih kurseva. Ostvarenjem saradnje sa Centrom za kontinuiranu edukaciju pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i modratorom Prof. Dr Radovanom Cijanovićem, timom istaknutih instruktora u različitm oblastima hirurgije, kao i pratećim medicinskim osobljem , u potpunosti su obezbeđeni uslovi za organizovanje prvog edukativnog kursa ovog tipa 2007 godine.

Vodeći koncept edukativnog kursa je orijentisan ka sticanju teoretskog i praktičnog znanja operatera u laparoskopskim i minimalmno invazivnim procedurama, u okviru osnovnog i naprednog kursa, sa obezbeđenim optimalnim uslovima za rad na trenažerima i u operacionoj sali. Rad na trenažerima zadovoljava sofisticirane zahteve za usavršavanje manuelnih sposobnosti hirurga , kombinovanjem rada na kreativno osmišljenim vežbama i radom na životinjskom tkivu i organima, pažljivo prilagođenih tematici kursa. Napredni edukativni kursevi pored navedenog podrazumevaju i rad polaznika na eksperimentalnoj životinji (svinji) u operacionoj sali, gde su ispoštovani svi zahtevi realnog rada u operacionim salama u zdravstenim ustanovama.

Od 2009. uspostavljena je saradnja sa Društvom lekara Vojvodine srpskog lekarskog društva u Novom Sadu, odgovornim za izdavanje setifikata za polaznike predavače i instruktore kursa, vrednovanih u procesu održavanja licenci zdravstenih radnika.

Od 2007. godine do danas održano je 32 kursa iz oblasti abdominalne hirurgije, urologije i ginekologije. Prosečna posećenost po kursu 16 polaznika. Prosečan broj predavača/instruktora i članova pratećeg tima- 12. Kursevi imaju internanacionalne razmere. Pored polaznika iz Srbije, učesnici koji su pohađali kurs su iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Belorusije, Libije i Rusije. Gostujući predavači su takođe internacionalnog porekla: Slovenija (Doc. dr Nado Vodopija) , Bugarska (Prof. Dr Vladimir Dimov) i Mađarske.

 

Poštovanjem osnovnog koncepta edukativnih kurseva kontinuirano je unapređivana ponuda i prateće usluge kursa. Značajan izvor ideja i sugestija za poboljšanja je dobijen anketiranjem svih polaznika kursa.
U perspektivi je organizovanje edukativni h kurseva u fleksibilnoj endoskopiji , o čemu će blagovremeno biti obavešteni svi posetioci web prezentacije firme PAROCO.


Prijava za kurs

Za polaznike kurseva u mogućnosti smo da ponudimo smeštaj u okviru naše kompanije. Da bi ste proverili popunjenost kapaciteta pozovite +381 21 6776 520


Opis odabranog kursa

Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS - 18.-20. Oktobar 2019.


Predavači:

Moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović(Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Radmila Popović (K.C. Vojvodine Novi Sad)

1.pdf