Maquet-Getinge Critical Care

Maquet Critical Care - MAQUET posluje u okviru švedske grupacije GETINGE AB zastupa zastupa i diviziju Maquet Critical Care.Divizija Maquet Critical care je specijalizovana za proizvodnju sistema za Anesteziju i radnih stanica za intenzivnu negu.

U okviru svoje dugogodišnje tradicije počevši prezentovanjem svoje prve anesteziološke jedinice 1981. do danas, više od 6500 jedinica je isporučeno širom sveta.

Za više informacija posetite: http://www.maquet.com