Maquet-Getinge Surgical Workplace

Sistem VARIOP

MAQUET održava stalnu vezu sa korisnicima i projektantima i time je razvio cenjeno specijalističko znanje o tehničkim i konceptualnim potrebama u bolnicama. Upravo je to temelj na kome je osmišljen VARIOP sistem. Sistem je postavljen na 5000 likacija širom sveta. VARIOP je koncept budućnosti. Modularni sistem je jedinstven spoj funkcionalnosti, dizajna i efikasnosti.