Laborie/Medical Measurement Systems

Proizvodi za urologiju

FLOWMASTER bežični uređaj sa mogućnošću čuvanja podataka merenja na računarima preko Bluetooth konekcije.

SOLAR SILVER je inteligentan urodinamski sistem za napredna urodinamska ispitivanja i ispitivanja dna karlice.

LUNA  je ambulantni rekorder urodinamskih ispitivanja. Mogućnost 24-časovnog snimanja