Maquet-Getinge Surgical Workplace

OR integracija

Tegris je sistem za integraciju operativnih soba (OR) koji obezbeđuje integraciju video zapisa i podataka za jednostavnije, sigurnije i efikasnije radno okruženje, omoguc?avajuc?i ILI osoblju da se fokusira na najbolju moguc?u negu za pacijente.

Za više informacija posetite: https://www.getinge.com/int/