Maquet-Getinge Surgical Workplace

Hibridne operacione sale

Maquet može da obezbedi sve što je potrebno za hibridne operacione sale. To znači da bolnice imaju jednu centralnu tačku kontakta za sve potrebe planiranja, poreklo i održavanja. I lekari i hirurzi imaju koristi od besprekorno integrisane opreme.