Ideja o osnivanju edukativnog centra i sprovođenje edukacije u oblasti laparoskopske hirurgije i minimalno invazivnih procedura je začeta pre 10 godina. Izgradnjom i stavljanjem u upotrebu poslovnog objekta Paroco 2006-te godine, u okviru kojeg se nalazi centar za edukaciju, obezbeđeni su osnovni uslovi za sprovođenje edukativnih kurseva. Ostvarenjem saradnje sa Centrom za kontinuiranu edukaciju pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i modratorom Prof. Dr Radovanom Cijanovićem, timom istaknutih instruktora u različitm oblastima hirurgije, kao i pratećim medicinskim osobljem , u potpunosti su obezbeđeni uslovi za organizovanje prvog edukativnog kursa ovog tipa 2007 godine.

Vodeći koncept edukativnog kursa je orijentisan ka sticanju teoretskog i praktičnog znanja operatera u laparoskopskim i minimalmno invazivnim procedurama, u okviru osnovnog i naprednog kursa, sa obezbeđenim optimalnim uslovima za rad na trenažerima i u operacionoj sali. Rad na trenažerima zadovoljava sofisticirane zahteve za usavršavanje manuelnih sposobnosti hirurga , kombinovanjem rada na kreativno osmišljenim vežbama i radom na životinjskom tkivu i organima, pažljivo prilagođenih tematici kursa. Napredni edukativni kursevi pored navedenog podrazumevaju i rad polaznika na eksperimentalnoj životinji (svinji) u operacionoj sali, gde su ispoštovani svi zahtevi realnog rada u operacionim salama u zdravstenim ustanovama.

Od 2009. uspostavljena je saradnja sa Društvom lekara Vojvodine srpskog lekarskog društva u Novom Sadu, odgovornim za izdavanje setifikata za polaznike predavače i instruktore kursa, vrednovanih u procesu održavanja licenci zdravstenih radnika.

Od 2007. godine do danas održano je 32 kursa iz oblasti abdominalne hirurgije, urologije i ginekologije. Prosečna posećenost po kursu 16 polaznika. Prosečan broj predavača/instruktora i članova pratećeg tima- 12. Kursevi imaju internanacionalne razmere. Pored polaznika iz Srbije, učesnici koji su pohađali kurs su iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Belorusije, Libije i Rusije. Gostujući predavači su takođe internacionalnog porekla: Slovenija (Doc. dr Nado Vodopija) , Bugarska (Prof. Dr Vladimir Dimov) i Mađarske.

 

Poštovanjem osnovnog koncepta edukativnih kurseva kontinuirano je unapređivana ponuda i prateće usluge kursa. Značajan izvor ideja i sugestija za poboljšanja je dobijen anketiranjem svih polaznika kursa.
U perspektivi je organizovanje edukativni h kurseva u fleksibilnoj endoskopiji , o čemu će blagovremeno biti obavešteni svi posetioci web prezentacije firme PAROCO.


Prijava za kurs

Za polaznike kurseva u mogućnosti smo da ponudimo smeštaj u okviru naše kompanije. Da bi ste proverili popunjenost kapaciteta pozovite +381 21 6776 520


Opis odabranog kursa

Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS - 08.-10. Jun 2018.


Predavači: