Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija - Drugi Poziv (rok: 30.03.2018.)

Drugi poziv za projekte Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija je bio zvanično lansiran dana 27. novembar 2017. godine u Temišvaru.
Sa budžetom od oko 20 miliona ev...