EU - Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Hrvatska-Srbija 2014-2020 - Drugi Poziv (rok: 5.07.2018. u 12:00)

Drugi javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 je otvoren 30. marta 2018....

Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija - Drugi Poziv (rok: 24.04.2018.)

Drugi poziv za projekte Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija je bio zvanično lansiran dana 27. novembar 2017. godine u Temišvaru.
Sa budžetom od oko 20 m...