19. Simpozijum Udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske (septembar 2018. godine)

Udruženje UGOSCGRS je strukovna organizacija koju sačinjavaju ginekolozi i akušeri Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Proistekla je iz ranijeg Udruženja ginekologa i opstetričara Jugo...